# سیگار

دروووووووووووووووووووووووووغ

قـــــــــرار بـــــــــود بـــــــــزرگ کـــــــــه شـــــــــدم...زخـــــــــم های دلـــــــــم را فرامـــــــــوش کـــــــــنم...امـــــــــا حالا زخـــــــــم هایم نیز برای خودشان مـــــــــردی شده اند...     دﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 40 بازدید

حکــــــــــم دل...

دم از بــازی حکـــــــم میزنــی!!! دم از حکـــــــم "دل" میـــزنــی!!! پـس به زبــان قمــــــــــار برایــت میگویـم... قمـــــــــار زندگـــی را به کســی باختـم کـه ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 145 بازدید