# تموم

روزگار سیاه

زنـدگــی انـگــار... تـمــام  صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـــــــن... هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری تـمــام... هـول میزنــــــد... ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 96 بازدید