حال این روز هــــــــــــای مـــــــــن...

بـر نـگـرد لعنتــــی!
خـاطـراتـت را سـوزانـده ام . . .
دیـگـر اثـری از تـو در دلـم نـمـیـبـنـم. . .
جـوابـت "نـه" هـسـت !
بـرو . . .
خـوش بـاش بـا هـمـان دلـایـلـی کـه
روزی بـخـاطـرشـان از کـنـارم رفـتـی. . .
بـرنـگـرد تـمـام شـده ای بـرایـم ...
     

باقلب شکستـــه اینجا تنهایم...

باکوله باری ازغـــم مانده ام...

از احساس ، بی احســـاس مانده ام...

از وفا ، بی وفــــــا مانده ام...

از دوست ، حســــــرت مانده...

از خنــــده ، دروغ مانده...

از عشــق ، خیانـــــــت مانده...

از زنــــدگی ، آه مانده...

از امیـــــد ، نا امیــــدی مانده...

از انســان ، اســم مانده...

از دنیــــــــــا ، بازی مانده...

از آغــــــــاز ، پــــــایـــــان مانده...

 

 

 

 

این روزهـــــــا...
حالم همچون دایــره ای می مــاند...
که هیچ گوشــه ای...

برایش دنج نیـــــــــــــست...

      ما هیچــــــــــگاه...
 
غـــــــــــم را...
 
دوســــــــت نداشـتیم ...

ولــــــــــــی...
 
لحظاتی از زنـــــــدگی ...
 
آنقـــــــــدر...
 
از شادی متــــــنفر می شویم ...
 
که تنــــــها  آرامــــــش ما ...
گــــــــــریه میشـــود...    

/ 30 نظر / 80 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سینا

بگذار سرنوشت هر راهی را که میخواهد برود، ما راهمان جداست… این ابرها تا میتوانند ببارند ما چترمان خداست…[لبخند][گل]

نفرت از عشق

سلام... اپ کردم... اگه رسیدی افتخار بده و یه سری به وبلاگ من بزن... منتظرتم....

علی

سلام مرسی آبجی نظر لطفته چشمات قشنگ میبینه منم مثل تو دیگه نمیتونم همیشه بیام نت [ناراحت] مرسی که سر زدی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][

سینا

سعادت و خوشبختی انسان در حفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خلاف است. امام سجاد (َع)[لبخند][گل]

یگانه

سلام وبت خیلی قشنگه همینطور این پوست تت ... با اجازه لینکت میکنم[قلب][گریه]

هم نفس

آپ کن دیگه عزیزمنتظریم[پلک][ماچ]

***روان نویــــــــس***مرده متحرک

یوهوووووووووووووووومن برگشتم ب حال خودم البته تونت[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

یگانه

عزیزم با اسم وب بلینک justtanhaiii فدات[گل]