مخاطب خاص

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ...ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻋﻘﺪﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ...ﻣﻦ ﻭ ﯾﺎﺩ ﺗـــــــــــــﻮ...ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ....ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 206 بازدید

دروووووووووووووووووووووووووغ

قـــــــــرار بـــــــــود بـــــــــزرگ کـــــــــه شـــــــــدم...زخـــــــــم های دلـــــــــم را فرامـــــــــوش کـــــــــنم...امـــــــــا حالا زخـــــــــم هایم نیز برای خودشان مـــــــــردی شده اند...     دﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 14 بازدید

روزگار سیاه

زنـدگــی انـگــار... تـمــام  صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـــــــن... هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری تـمــام... هـول میزنــــــد... ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 41 بازدید
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
7 پست
دروغ
2 پست
فراموش
2 پست
غرور
1 پست
بیخیال
1 پست
خاطرات
1 پست
عاشق
1 پست
خیانت
2 پست
منتظر
1 پست
بغض
2 پست
سخته
1 پست
شلوغ
1 پست
گرگ_ها
1 پست
میسوزه
1 پست
قلب
1 پست
سیگار
2 پست
زخم
1 پست
فاحشه
1 پست
گارانتی
1 پست
آسفالت
1 پست
کلاهت
1 پست
دل_من
1 پست
جوان_مرگ
1 پست
نقش_اول
1 پست
نقاشی
1 پست
صبوری
1 پست
باردار
1 پست
تموم
1 پست
گریه
1 پست
دنج
1 پست
برنگرد
1 پست
خسته_ام
1 پست
تنهایی
2 پست
اشک_ها
1 پست
زندگی
1 پست
قمار
1 پست