تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ | ٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟
ﺯﻧﺪﮔﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻢ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ...
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻋﻘﺪﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ...
ﻣﻦ ﻭ ﯾﺎﺩ ﺗـــــــــــــﻮ...
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺮﺩ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ....
ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ...
ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻢ، ﻭﻟﯽ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ....
ﯾﮏ ﺗﻦِ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ....
ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ.....
ﮐﺎﺵ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﯼ....

 

نگران من نباش،
چشم های وحشـــی ام را هیچ نگاه هـــرزه ای نــمی تواند رام کند.
نگران خودت باش که دلــــت..
با هر لبــــخندی می لرزد...!

بـه دوست پسر که بـخـواهـی تـکـیـه کـنـی
بـایـد جـسـمـت را بـه او هـدیـه کـنـی
طـعـمـش را کـه چـشـیــد
مـثـل آدامـس تـف مـی کـنـد کـف ِ زمـیـن
بـاز مـی چـسـبـی تـه کـفـش عـابـری عـاشـق پـیـشـه
از دلـت کـه خـبـر نـدارنـد
نـنـگ ِ هـرزگــی مـی بـنـدنـد ...
آقـا پـسـری کـه بـه دوست دخـتـرت مـیـگـی : مـن تـا آخـرش بـاهـاتـم
مـرد بـاش بـگـو آخـرش - تـا مـوقـع بـسـتـن ِ کـمـربـنـدتـه ...

 

ﺗﻮ !!
ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ِ ﻋﻤﺮ
ﺩﺭﮔﯿﺮ ِ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ که ﻧﯿﺴﺘﯽ ...
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺗﻮ ﺩﯾﮕﺮ . .
ﺧﻮﺏ . .
ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ.

 تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۱٩ | ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

اگـــــه بـهش زنـــگ میزنی ُ رد میکنه ...

اگـــــه بهش میگی دوســت دارم و اون فقــــط میخنده ...

اگـــــه شـــــبا بدون شبــخیر گفتن تــــو خـوابش میــبره ...

یعنی تــــاریخ انقضـای ِ تو توی دلــــش تموم شده ...

این یـه قـــــانونه !

بــــا قـانونِ آدمــــا نجــــنگ !

غــرورت لــــِه میشه ...

کثیــــــــــــف ترین چاپلوسی زمانیست...
که مـــــــــــردی بخاطر طبیعـــی ترین نیازش...
با دروغ به معصومی بگوید...
دوستـــــــــــت دارم ...

کی ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﻭﻉ بشه ؟
ﺍﺯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺞ ﻫﺎﺵ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺖ
ﯾﺎ ﻋﮑﺴﺶ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﯿﺘﻪ ؟
ﺍﺯ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﯼ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺕ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﯼ
ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ
ﺍﺯ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻄﺮ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﻭ ﻻﺑﻼﺵ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺻﺪﺑﺎﺭ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﺵ ﺯﯾﺒﺎﺵ ﻣﯿﺮﯼ .
ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻄﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﺎﻃﺮﺷﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ تو بغلشی
از بیدار موندن تا صبح که یوقت شب بخوابت نیاد؟
کدوم واقعا.....!

آدما همه مثل هم هستن اون کسی رو که فکر میکنی با بقیه کمی فرق داره و میتونی باهاش کمی حرف بزنی
میبینی اون بدتر از همه هست
دلم خیلی گرفته
دلم از دست یکی بد جور گرفت بیخیال
همه مثل هم هستن امیدوارم این حس منو نداشته باشی
بیخیال
همیشه وقتی میخوایم همه حرفامون رو بزنیم اما کوتاهش میکنیم و میگذریم ازش و مثل همیشه میگیم بیخیالتاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٥ | ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

"عاشــــق " که شـدی ...

باید به اندازه ثانیــه ثانیــه لحظـه هایی که ...

"عـــشق " رو تو قلبــت حس کــردی...

با دودی که میــره تو ششــات ...

با یک عمـــر نفـس کشـیدن...

وحسرت یک لحـظه زندگــی...

تاوان پــس بدی...

 

" تــــو " برای همیشـــه میـــروی ...

و مـــن چقـــدر کار روی ســـرم ریخـــته...

خاطـــرات زیـادی برای فرامــوش کـردن دارم...

 

اختـــراع "تلفــــــــــــن" بزرگترین خیانـــــــــت به بشـــریت بوده....

خداحافــــظی ها بایـــد رو در رو باشـــه....

گــــاهـــــــی اوقات اشـــک ها ، آدم ها رو بیدار میکنن...

لعنــــــــــت بر خداحافظــــــی های تلفنــی...

 آدم ها لالـــت میکنند...

بعـــد هی ازت میپرســند چرا حرف نمیزنـــی...

این خنــده دار ترین نمایشنامـــه دنیاســـت...

 

 تاريخ : ۱۳٩٢/٥/٢٤ | ۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

نخون که دلت میگیره به خدا اگه خوندی میخوام نظرتو برام بنویسی

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻫﯿﭽﮑﺴﻮ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺎﺩﺕ ﻧﺪﻩ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﺩﻝ ﺑﺸﮑﻨﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ
ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺒﯿﻦ ! ﺍﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﻩ ! ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﻧﺮﻭ ! ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻧﺴﺎﺯ ! ﺗﻮﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﺮﻑ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﺸﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻧﺮﻭ ﺷﺎﻡ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﺭ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻧﺨﻮﺭ ﻏﺬﺍ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺶ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺮﻕ ﺭﻭ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﺸﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﭘﺎﮎ ﻧﮑﻦ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﮕﯿﺮ ﻧﮕﺎﺵ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭﻗﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ !!!!!.... ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻡ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺸﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﯿﺪﺍﺩﯼ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﺸﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺑﺸﯽ ﮐﺎﺵ خیلی سخته به کسی فکر کنی که اون کنارت نباشه خیلی سخته منتظر برگشتن کسی باشی که بدونی هرگز برنمیگرده خیلی سخته کسی رو دوست داشته باشی که دوست نداره خیلی سخته شب و روز بیادش باشی اما اون هرگز به تو فکر نکنه
خیلی سخته
خاطرات چقدر عجیبند..
گاهی گریه میکنم ب یاد روزهایی که باهم میخندیدیم!!
یه وقتا دوست داری یکی‌ کنارت باشه از خواب که بیدار میشی‌ بخوابی روش نازش کنی‌ اون موقعست که آدم سنگینی‌ هیچ چیزی رو احساس نمی‌کنه حتی زندگی
من یاد گرفته ام وقتی بغض می کنم, وقتی اشک می ریزم, منتظر هیچ دستــــــــــــــی نباشم!!!
وقتی از درد زخم هایم به خودم می پیچم, مرهمی باشم بر جراحتــــــــــم ! من یاد گرفته ام
که اگر زمین می خورم,خودم برخیــــــــــزم! من یاد گرفته ام راهی را بسازم به صداقت!
من یاد گرفته ام
که همه رهگذرنــــــــد , همـــــــــــه و از کسی که دلش گرفته نپرسید چرا ؟ آدمـا وقتی نمیتونن دلیل ِ ناراحتی شون رو بگن
دلشـــون بیشتر مـــی گـیـــره گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛
وای خدا دیگه نمیتونم بنویسم بغضم گرفت ....

 

 

 تاريخ : ۱۳٩٢/٥/۱۳ | ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

گــــــرگ ها همیشـــه زوزه نمیکشنـــد...

گاهـــی هــم میگــویند " دوستت دارم " ....

و زودتر از آنکه بفهـــمی بـره ای!!میدرندخاطراتـت را...

و تـــو میمــانی و باتنـــی که بوی گـــــرگ گرفتــــــه...

 

مهم نیـــست بـزرگ باشی یا کوچیـک...

مهم این است که آنقدر مــرد باشـــی پای حـرفت باستــی...

وگـــرنه دهــان هرکــس بوی گنــــد " دوستــت دارم " میدهـد...

 

به من کـــــه رسیــدی سرت شلــوغ شــد...

میدونستـم پا قدمــم خوبــه اما نه دیگــه اینقــدر...

 

 

به سلامتــــــــــــــــی کسی که درونش داره میســـوزه...
امـــا ترجیــح میده لبــــــــــــــــاشـــو بدوزه...

 

نگاره: ‏به سلامتــــــــــــــــی کسی که درونش داره میســـوزه...
امـــا ترجیــح میده لبــــــــــــــــاشـــو بدوزه.... :(‏تاريخ : ۱۳٩٢/٥/٦ | ۱:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

قـــــــــرار بـــــــــود بـــــــــزرگ کـــــــــه شـــــــــدم...
زخـــــــــم های دلـــــــــم را فرامـــــــــوش کـــــــــنم...
امـــــــــا حالا زخـــــــــم هایم نیز برای خودشان مـــــــــردی شده اند...

 

نگاره: ‏قـــــــــرار بـــــــــود بـــــــــزرگ کـــــــــه شـــــــــدم
زخـــــــــم های دلـــــــــم را فرامـــــــــوش کـــــــــنم
امـــــــــا حالا زخـــــــــم هایم نیز برای خودشان مـــــــــردی شده اند.‏

 

دﺧﺘـــﺮﯼ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺩﺭﻭﻏــﻬـﺎﺕ
ﻓــﺮﯾـﺐ ﺩﺍﺩﯼ
ﻗــﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺑـﮕــــﯽ ﭼـــﻘـﺪﺭ
ﺍﺣـــﻤـﻖ ﺑـــﻮﺩ
ﺯﻳـــﺮ ﻟــﺐ ﺑــﻪ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑـــﮕـﻮ ﭼـــﻘـﺪﺭ
ﻣــﻦ ﺁﺷــﻐــﺎﻟــﻢ !!!

 

 

 

اﺯ ﺑـﺪﯼ ﻫـﺎﻡ ﻣـﯿـﮕـﯽ!!! ﺑـﺎﺷـﻪ ﻫـﺮﭼـﯽ
ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﯼ ﺑـﮕــﻮ...
ﻭﻟــﯽ ﺧــﻮﺑــﯽ ﻫــﻢ ﺩﺍﺷـــﺘــﻢ...
ﻧــﺪﺍﺷــﺘــــﻢ ؟؟؟؟؟
ﺗـﻮ ﺑـﺪﺗـﺮﯾـﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﻣـﯿـﺪﻭﻧـﯽ
ﮐـﻪ...
ﻭﺍﺳـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﻦ ﭼـﯿـﺰﯼ ﮐـﻢ ﻧـﺬﺍﺷـﺘـﻢ
.
.
.
ﺑــﻪ ﭼــﯽ ﻓـﺮﻭﺧـﺘــﯽ ﺍﯾــﻦ ﻗـــﻠــﺐ
ﻣـــﻦُ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

نگاره: ‏اﺯ ﺑـﺪﯼ ﻫـﺎﻡ ﻣـﯿـﮕـﯽ!!! ﺑـﺎﺷـﻪ ﻫـﺮﭼـﯽ
ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﯼ ﺑـﮕــﻮ...
ﻭﻟــﯽ ﺧــﻮﺑــﯽ ﻫــﻢ ﺩﺍﺷـــﺘــﻢ...
ﻧــﺪﺍﺷــﺘــــﻢ ؟؟؟؟؟
ﺗـﻮ ﺑـﺪﺗـﺮﯾـﻦ ﺣـﺎﻟـﺖ ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﻣـﯿـﺪﻭﻧـﯽ
ﮐـﻪ...
ﻭﺍﺳـﻪ ﺗـﻮ ﻣـﻦ ﭼـﯿـﺰﯼ ﮐـﻢ ﻧـﺬﺍﺷـﺘـﻢ
.
.
.
ﺑــﻪ ﭼــﯽ ﻓـﺮﻭﺧـﺘــﯽ ﺍﯾــﻦ ﻗـــﻠــﺐ
ﻣـــﻦُ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟‏

 

سیگـــارم را بیـرون میکشـــم...

نه برای اینکـــه کســـی اذیت نشـود...

برای اینکــه کســــی درد ودودم را شریــک نباشــد...

 تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٩ | ۳:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

خوش به حالـــــت "فاحشـــــه"...

تو "تـــن" میــدی عاشقــت میشـن...

ما "دل" میدیــم فـــارغ میشــن...

خوش به حالــــــت که با "تنـــــت " بــازی میکننـــد...

نــــه " دلــــــــــت"....

 

 

 

خدایـــــــــــــــــــااااااااا.....
وقـــــــــت کـــــــــردی...
مسیــــــــر زندگی مارو بررسی مجدد بکن...
قسمت آسفـــــــــالتـــــــــــــش ،دقیقا"افتاده رو دهــــــــن ما....

 

زندگـــــی ...
کلاهت را بـه هــوا بیانــــداز !!!
که من دگر جان بازی کردن نــــدارم ...
تـــو بردی ...

 

 

 

دم زندگــــــــــی گرم...

 که یه عمره بدون گارانتــــــــــی داره ما رو سرویس میکنه...

 تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱۸ | ٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : *مهـــــــــسا فـــرد*

یـــک گـــوشــه یِ دنج . . .
یـــک نقطـــــه . . .
یــک عــــالمـه بغض . . .
یــک دنیـــا حــرف . . .
یـــک دلِ شکـــستـــه . . .
و بــی نـــهایت خــــاطره . . .
کــــافیست بـــرایِ جـــوان مـــرگ شدن . . . !

 

 

 به تو...

که فکـــــــــر می کنم...
بی اختیـــار...
به حماقت خود لبخند می زنم...
سیاه لشـــکری بودم...
در عشــق تو...
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم ...
افســـوس...

 

 

 

یادمان باشد....
ذره ای حقیقت پشـــت "فقط یه شوخـــی بود"...
کمی کنجکاوی پشـــت "همینطوری پرسیدم"...
قدری احساسات پشـــت "اصلأبه من چه"...
مقداری خرد پشـــت "چه میدونم"...
واندکی درد پشــــت"اشکـــالی نداره"وجــود دارد...

 

 

 

 

مچالــــه کرد...!
شکســـت...!
خـــــط زد...!
داغـــون کرد...!
خلاصــه که راحت شد....!
ارث باباش نبود که...! :|
دل مــــــن بود...!

 
  • مجتمع طلائیه
  • مرکز لینک ایران
  • ضایعات